پنجشنبه, 05 اردیبهشت, 1398
عضویت

شما در اين صفحه هستيد >> صفحه اصلی  


مرداد 34 پسر، نعمت است

مرداد 34 پسر، نعمت استیکی دو روز پس از ولادت بهروز همسر اکبر آقا متوجه موضوع مسرت بخشی شده، با خوشحالی آن را به اکبر آقا خبر داد. « اکبر آقا ! باور می کنی که س... ادامه مطلب

جمعه, 21 تیر,1392

بهار سال 53 بهروز، جوان درسخوان

بهار سال 53 بهروز، جوان درسخواناکبر آقا قد رعنای جوانش را از نظر گذراند و با نگرانی، خود را آماده کرد که با پسرش گفت و گوی دوستانه ای داشته باشد. « بهروز آقا !» ... ادامه مطلب

جمعه, 21 تیر,1392

دانشجوی سیاسی

دانشجوی سیاسیدهه پنجاه برای ملت مسلمان ما، از نظر تاریخی اهمیت ویژه ای دارد. این دهه سیاسی ترین دهه تاریخ حیات فکری ملت ماست. حضور مردم در سیاست و حکومت در ای... ادامه مطلب

جمعه, 21 تیر,1392

ماجرای افسر متمرد

ماجرای افسر متمردپس از اخذ دانشنامه مهندسی راه و ساختمان به خدمت سربازی رفت. دوره آموزش او و برخی از دوستان هم دوره اش در شهر بروجرد گذشت. یک بار اکبر آقا برای دی... ادامه مطلب

جمعه, 21 تیر,1392

تابستان سال 34 تبریز / محله قوريچای

تابستان سال 34 تبریز / محله قوريچایاکبرآقا به هیکل نحیف وچهره دردمند همسرش نگاه کرد و صبورانه گفت« به خدا توکل کن!،توسل کن به حضرت زهرا ؛ ان شاا... که بهبود پیدا می کنی.&raq... ادامه مطلب

دوشنبه, 31 تیر,1392

   
Pause

  • ماجرای افسر متمرد

    پس از اخذ دانشنامه مهندسی راه و ساختمان به خدمت سربازی رفت. دوره آموزش او و برخی از دوستان هم دوره ا...

  • دانشجوی سیاسی

    دهه پنجاه برای ملت مسلمان ما، از نظر تاریخی اهمیت ویژه ای دارد. این دهه سیاسی ترین دهه تاریخ حیات فک...

  • مرداد 34 پسر، نعمت است

    یکی دو روز پس از ولادت بهروز همسر اکبر آقا متوجه موضوع مسرت بخشی شده، با خوشحالی آن را به اکبر آقا خ...

 
 
 
Pause